Kissing Crocs Productions

 

 

 

What is Kissing Crocs

What do we do

References

Who are we

Contact

 

 

 

 

For more information, contact us at info@kissingcrocs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the homepage of Kissing Crocs Productions. We offer marketing solutions and production assistance for your theater, dance or musical performance. Soon you will be able to choose an English version of the website.

 

 

Vad är Kissing Crocs?

Kissing Crocs erbjuder marknadsföring och produktionsassistans till grupper. Vi ser till att din föreställning eller musikframträdande får den marknadsföring som behövs för att nå ut till sin publik.

 

 

Vad händer just nu?

Kissing Crocs Productions erbjuder privata teaterlektioner! Läs mer här


Larssons & ADAs teater - Kissing Crocs Productions marknadsför produktionerna Bertha - en annan historia om kärlek, Lasse Dahlquist för cello och solosång och Jakten på sanningen.
Läs mer på www.larssonsochadas.se


Teater Teatro - producerar och marknadsför bland annat Den stora Zarathustras fantastiska teater och Fröken Persilja. Båda föreställningarna spelas på turné under 2010.
Läs mer på
www.teaterteatro.se

Kortfilmen Volt - Kissing Crocs Productions producerar kortfilmen Volt under 2010. Världspremiär på Göteborgs Filmfestival februari 2011. Information hittar du på Facebook.


Kissing Crocs Productions planera att göra teateruppsättningar av Johansson & Det Starka Bandets två skivor Jag drar åt skogen och Amerikat.
Mer information om Johansson & Det Starka Bandet: www.johanssonochdetstarkabandet.nu

 

Follow us on:

 

       ">